Jag är med i Svenska kyrkan för det är en öppen kyrka som klarar av att vi är olika. En kyrka som finns på många orter och som är öppen för både medlemmar och de som inte är med. Jag är alltid välkommen. Jag kan gå in och tända ett ljus och bara vara,  gå på gudstjänst, vara med i någon verksamhet eller prata med en präst eller diakon. Det är kyrka som vill finnas mitt i vardagens brus och det är kyrka som jag vill ska finnas kvar.