Jag är med I Svenska kyrkan för att de erbjuder en mötesplats, fantastiska konserter, en plats för för att fira gudstjänst, och en plats för livets stora händelser, dop, konfirmation, äktenskap och begravning.
Jag är med I Svenska kyrkan för att de visar på solidaritet med samhällets sämst lottad i tider där egoism och girighet tar allt större plats.
Svenska kyrkan lyckas också att balansera en stark religiositet med respekt för alla människors lika värde, oavsett könstillhörighet, etnicitet eller sexuell läggning.