Jag är medlem i Svenska Kyrkan inte enbart av en tro utan även för den gemenskap kyrkan ger våra medmänniskor.

Kyrkan är en plats för både glädje, sorg och kärlek, och många människor finner sin trygghet där